top of page

Výcvik poradenských a terapeutických
dovedností Life Dynamic

Výcvik Life Dynamic.jpg

Přístup Life Dynamic:
Life Dynamic je živý integrativní koncept vycházející z tradičních psychoterapeutických směrů, stojící na jasných teoretických podkladech a zkušenostech z každodenní praxe. Je vhodný zejména pro oblast rozvoje osobnosti, jednotlivců i týmů.

Je vhodný pro každého, kdo chce více porozumět své osobnosti, změnit svůj život k lepšímu a naučit se pracovat s lidmi (jako spolupracovník, lektor, psycholog, pedagog, poradce či manažer).

Proč si vybrat výcvik Life Dynamic

Teoretická příprava

 • psychoterapeutické moderní přístupy (gestalt terapie, hlubinná a imaginativní psychologie, KBT, racionálně – emoční psychoterapie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, pozitivní psychologie, zenbuddhismus)

 • koncept Life Dynamic

 • teoretické základy potřebné pro rozvoj vlastní osobnosti i nácvik terapeutických a poradenských dovedností

Praktická příprava

 • setkávání ve skupině účastníků

 • sebezkušenost

 • zážitek průběhu terapeutického procesu na sobě

 • individuální terapie a supervize 

 • nácvik poradenských a terapeutických dovedností

aaron-burden-b9drVB7xIOI-unsplash.jpg

Varianty výcviku

Program má 3 základní varianty
 

První: 1. a 2. ročník – je koncipován jako sebezkušenostní kurz. Nabízí inspirující cestu k sebepoznání ve všech důležitých oblastech našeho života (vztah sám k sobě, vztah k původní rodině, partnerské vztahy, přátelství, volný čas a pracovní naplnění). Nabízí konkrétní nástroje k případným změnám směřujícím ke zvýšení vlastní spokojenosti, naplněnosti ve všech uvedených oblastech.

Pokud máte zájem jenom o sebezkušenost a nehodláte dále pracovat poradensky či terapeuticky, nabízíme možnost absolvovat právě tyto první dva roky výcviku.

Druhá: 3. a 4. ročník – je pokračováním prvních dvou let. Kromě prohlubování sebepoznání a seberozvoje nabídne další konkrétní nástroje, způsoby, metody jak vést naše klienty v rámci poradenského či terapeutického procesu na cestě k zvýšení jejich spokojenosti, naplněnosti a odpovědnosti za svůj život ve všech zmiňovaných oblastech.

Třetí: 5. a 6. ročník – je nástavbovou částí programu. Přináší další prohloubení, nácviky a nástroje pro vedení poradenského či terapeutického procesu. V těchto dvou letech Vám svoje zkušenosti předají kromě stálých lektorů i další hosté (inspirativní odborníci, psychologové, terapeuti).

Rozsah výcviku

Účastník si může vybrat délku trvání 2, 4 nebo 6 let (rozhodnout se lze v průběhu výcviku,
jednotlivé části jsou akreditované samostatně).

Harmonogram výcviku

Skupinová setkání probíhají 4x ročně v délce trvání 2 a 1/2 dne.
 

Obvyklý časový harmonogram:

pátek: 17:00 - 21:00

sobota: 9:00 - 21:00

neděle: 8:00 - 13:00

Časový harmonogram jednotlivých setkání se může lišit podle konkrétní dohody lektorů s účastníky výcviku.

Zakončení výcviku

 • 2 roky: prezentace účastníka (uvědomění si vlastního vývoje během kurzu)

 • 4 roky: písemná práce (rozbor práce s klientem – kazuistika), ukázka práce s klientem vč. rozboru a odborného popisu z hlediska trénovaných terapeutických a poradenských dovedností.

 • 6 let: písemná práce (rozbor práce s klientem – kazuistika), ukázka práce s klientem vč. rozboru a odborného popisu z hlediska trénovaných terapeutických a poradenských dovedností.

 

Po splnění formálních náležitostí (počty absolvovaných hodin vč. individuálních konzultací a supervizí) a prokázání náležitých dovedností a teoretických znalostí obdrží absolvent Certifikát o absolvování akreditovaného kurzu. Výcvik je akreditován MŠMT ČR.

Ceník výcviku pro rok 2023/2024

Nabízíme možnost výběru tří variant platby:

Supervize a individuální terapie nejsou zahrnuty v ceně výcviku.

 

Pro frekventanty výcviku je cena za individuální terapie a supervize stanovena dle smlouvy.

 

Ceny pro rok 2023/2024 jsou stanoveny následovně:

 

Individuální terapie - 900,- Kč/1 frekvence (45 min.) 

Supervize - 1 000,- Kč/1 frekvence (45 min.) 

U skupinových supervizí se cena rozpočítává dle počtu frekvencí a počtu účastníků.

Reference účastníků výcviku

Chcete se přihlásit do výcviku?

bottom of page