top of page
Jana Kohnová.jpg

Mgr. Jana Kohnová

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Vzdělání

 

2011 - 2013    IGT Praha, Postgraduální kurz v gestalt terapii – Gestalt přístup v klinické praxi

      2001 - 2006  IGT Praha, Psychoterapeutický výcvik –  Gestalt terapie

1995 - 2000   FH TU, Trnava, obor psychologie

 

Praxe

 

Soukromá terapeutická praxe

2006 - nyní  Elio, z. s., Praha

  • Koordinátorka projektů (programy prevence rizikového chování, školení pedagogů, vzdělávání dospělých, vedení a koordinace projektů ESF, příprava žádostí o dotace z ESF, PR aktivity)

  • Terapeutka, psycholožka- individuální, párové, rodinné a skupinové terapie

  • Lektorka

ODBORNÉ KRUZY (dospělí)

  • Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“

  • Krok za krokem (Psychohygiena a relaxace, Pozitivní třídní klima, Profesionální pedagog)

  • Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

PROGRAMY PREVENCE (děti a mládež)

  • všeobecná prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ

  • selektivní prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ

2000 - 2005  Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kladno (Psycholožka, terapeutka, lektorka)

1999 - 2000   Linka důvěry, Centrum náděj, Piešťany (Konzultantka)

bottom of page