top of page
Pavlína Dvořáková.jpg

Bc. Pavlína Dvořáková

Můj terapeutický výcvik je psychodynamicky orientovaný. Ale díky dlouholeté praxi s duševně nemocnými, používám při práci s klientem i technik KBT, CFT, motivační rozhovory, mindfulness a dalších.

 

Působila jsem téměř deset let na psychiatrické klinice v akutní i následné péči, kde jsem se věnovala léčbě poruch příjmu potravy. S tímto onemocněním pracuji i ve své soukromé praxi, ale obracejí se na mě lidé i s dalšími potížemi, širokou škálou diagnóz, i ti kteří chtějí osobně růst a naučit se prožít svůj život tak, jak si přejí. Kladu důraz na otevřený a partnerský přístup, profesionalitu, a věřím že to, co skutečně léčí je vztah a pocit bezpečí, když mohu být sám sebou a jsem tak přijímán.

Vystudovala obor ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, jsem frekventantka psychoterapeutického psychodynamického skupinového výcviku PVŠPS (od r. 2017), absolvovala jsem 3 semestry na fakultě psychologie UPOL.

Absolventka kurzů:
Psychiatrické minimum, psychoterapie poruch příjmu potravy, relaxace, šamanismus, Snoezelen-MSE a další.

bottom of page