top of page

Aplikovaná improvizace pro školy

Image by Hannah Busing

Nabízíme unikátní programy založené na prvcích aplikované improvizace pro žáky/studenty základních a středních škol i pro pedagogické pracovníky a další odborníky z oblasti školství a vzdělávání.

Proč improvizace?
Protože improvizace pomáhá:

  • Vyzkoušet si v bezpečném prostředí zažít situace, které vyvolávají obavy.

  • Na základě vlastního prožitku najít a poznat své hranice a umět s nimi pracovat.

  • Přijmout v životě situace, které nemůžeme ovlivnit a vzít je „do hry“.

  • Aktivně reagovat a přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí a kroky.

  • Rozvíjet kreativně nápady své i druhých a hledat řešení k problému skrze nové a neotřelé cesty.

  • Nebát se udělat chybu a umět pracovat s vnitřním kritikem.

Improvizace pro žáky a studenty

Aplikovaná improvizace napomáhá rozvoji kreativity, komunikačních dovednostní a sebevědomí u dětí a dospívajících.

Improvizace je interaktivní a podporuje překonávání stereotypů, flexibilitu a spolupráci.

 

Skrze hry a cvičení v aplikované improvizaci se děti a dospívající učí přizpůsobovat se novým situacím, vyjadřovat své myšlenky a nápady bez obav z chyb a zlepšovat své sociální dovednosti. To všechno jim pomáhá připravit se na budoucí výzvy a posiluje jejich schopnost adaptace v různých životních situacích.

 

Nabízíme následující programy s prvky improvizace:

  • Programy primární prevence

  • Programy selektivní prevence

  • Adaptační kurzy a pobyty

  • Stmelovací kurzy a pobyty

učitel

Improvizace pro pedagogy

Pro pedagogy a pedagogické pracovníky je aplikovaná improvizace cenným nástrojem, který posiluje jejich schopnost flexibilního a kreativního řešení problémů ve školním prostředí. Improvizace pomáhá pedagogům rozvíjet dovednosti pro rychlé reagování na nečekané situace v hodině či ve škole jako celku. 

Improvizace posiluje schopnost pedagogů porozumět potřebám studentů a flexibilně reagovat na jejich individuální učební styly, což pomáhá ke zvýšení efektivity výuky. Důležitým prvkem je také rozvoj empatie a porozumění mezi pedagogy a žáky, což má pozitivní vliv na atmosféru ve třídě a podporuje učení prostřednictvím respektu a důvěry.

 

Pedagogům nabízíme možnost absolvovat kurzy aplikované improvizace, které jim pomohou rozšířit jejich pedagogické
a podpoří také jejich osobní rozvoj.

Ceník

Naším cílem je minimální finanční zatížení školy, proto se snažíme získávat a financovat naše služby pro školy z různých grantových schémat a dotací.

Programy všeobecné
prevence rizikového
chování

od 650,- Kč / lektor* / vyučovací hodina + náklady na materiál a dopravu

Programy selektivní
prevence rizikového
chování

od 800,- Kč / lektor* / vyučovací hodina + náklady na materiál a dopravu

Adaptační 
a stmelovací
výjezdy

od 2800,- Kč / lektor* / den (max. 8 hod.) + náklady na materiál, dopravu, ubytování

Programy s prvky
aplikované
improvizace

od 1300,- Kč / vyučovací hodina + náklady na materiál
a dopravu

* Program je vždy veden 2 lektory, což přispívá k vyšší kvalitě programu.

Cenu je možné domluvit individuálně. Nepřejeme si, aby byla překážkou v realizování úspěšné spolupráce.


Při dlouhodobé spolupráci nabízíme možnost výhodnější ceny.

Školení pro pedagogy

Cena za školení pro pedagogy je stanovována individuálně dle zakázky.


Nebo se můžete přihlásit na některý z již vypsaných kurzů.

Jak probíhá spolupráce s námi?

Zajímá Vás, jak probíhá nastavování spolupráce s námi v rámci preventivních programů? 

Potřebujete další informace?

Kontaktujte koordinátora programů pro školy Jiřího Šlaje 

jiri.slaj@elio.cz             737 317 163

bottom of page