top of page

Individuální terapie

"Všechno, s čím se setkáš, ti může být cestou."

Individuální terapie může být cestou pro ty, kteří cítí v některé oblasti svého života nespokojenost, jsou v obtížné životní situaci a vnímají potřebu změny.

Jedná se o dialog mezi psychoterapeutem a klientem, který nabízí bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků, vztahů a vzorců chování.

Objednejte se:

Mgr. et. Mgr. Lukáš Dastlík

lukas.dastlik@elio.cz

Mgr. Jana Kohnová

jana.kohnova@gmail.com

775 200 565

bottom of page