top of page

Emoce v klidu: Jak efektivně pracovat s emocemi svými i druhých

Image by Marcos Rivas

O kurzu:

Proč je důležité umět rozpoznat emoce u sebe i u druhých a umět s nimi pracovat?

 

​Na kurzu se zaměříme na to, jak rozpoznat a pracovat s vlastními emocemi
a reakcemi (a to i těmi, které prožíváme jako akutní a silné), jak rozvíjet schopnost vnímat a rozpoznávat emoce u druhých, co je to emoční inteligence a probereme
i tipy pro posílení naší emoční stability.

Obsah kurzu:

  • Jak pracovat se svými emocemi

  • Jak rozpoznávat a pracovat s emocemi druhých

  • Emoce v rámci komunikace; empatie

  • Emoční inteligence

  • Emoční stabilita a její posílení

Místo konání: Vršovické náměstí 111/2, Praha 10 (možnost zúčastnit se také online)
Datum konání a harmonogram: 15. 12. 2023; 9:00 – 16:00

Lektor: Lukáš Dastlík
Cena: 2 500,- Kč (cena pro účastníky výcviku Life Dynamic: 2 000,- Kč)

Na kurz se přihlašujte e-mailem: kurzy@elio.cz

Přihláškou se rozumí zaslání přihlašovacího e-mailu a uhrazení zálohy 500,- Kč na účet č.: 19-1972040319/0800.

bottom of page