top of page

Prezentační dovednosti

Image by Jason Goodman

O kurzu:

Umíte jasně, stručně a přesvědčivě vyjádřit svou myšlenku? Dokážete zaujmout a nadchnout posluchače? V kurzu se podíváme na to, jak se vhodně připravit na prezentaci, jak se vyjadřovat jasně, stručně a cíleně, a jak si získat a udržet pozornost posluchačů. Probereme možnosti rozvoje prezentačních dovedností. A v neposlední řadě se zaměříme také na to, jak zvládnout trému před, i během vystoupení.

Obsah kurzu:

  • Jak se připravit na prezentaci

  • Verbální a neverbální komunikace v rámci prezentace

  • Práce s otázkami a diskuzí v rámci prezentace

  • Jak rozvíjet své prezentační dovednosti

  • Techniky pro zvládnutí trémy

Místo konání: Vršovické náměstí 111/2, Praha 10 (možnost zúčastnit se také online)
Datum konání a harmonogram: Kurz aktuálně nemá vypsaný termín

Lektor: Lukáš Dastlík
Cena: 2 500,- Kč (cena pro účastníky výcviku Life Dynamic: 2 000,- Kč)

Na kurz se přihlašujte e-mailem: kurzy@elio.cz

Přihláškou se rozumí zaslání přihlašovacího e-mailu a uhrazení zálohy 500,- Kč na účet č.: 19-1972040319/0800.

bottom of page