top of page

Sebepoznání

Jedinečný kurz, který vám pomůže pochopit co je to „Vaše“, v čem jste jedineční, co chcete dávat světu a v čem je právě Vám příjemně..

O kurzu:

V kurzu se podíváme skrze praktickou zkušenost na důvody a možnosti poznávání sebe sama, a to i pomocí různé typologie, diagnostiky apod. Probereme také limity jednotlivých metod. Závazně přihlášení účastníci mají možnost napsat, jakou typologii či test by rádi na kurzu probrali či vyzkoušeli, kromě vybraných.

Obsah kurzu:

  • Kdo jsem, jaký jsem?

  • Praktické ukázky typologií a diagnostiky

  • Lepší pochopení originality každého z nás a díky tomu i snadnější možnost
    s druhými vyjít

  • Možnosti seberozvoje dle přání a potřeb pro osobní i pracovní život

Místo konání: Vršovické náměstí 111/2, Praha 10 (možnost zúčastnit se také online)
Datum konání a harmonogram: Kurz aktuálně nemá vypsaný termín

Lektor: Lukáš Dastlík
Cena: 2 500,- Kč (cena pro účastníky výcviku Life Dynamic: 2 000,- Kč)

Na kurz se přihlašujte e-mailem: kurzy@elio.cz

Přihláškou se rozumí zaslání přihlašovacího e-mailu a uhrazení zálohy 500,- Kč na účet č.: 19-1972040319/0800.

bottom of page