top of page

Mediace

Mediace je efektivní a konstruktivní metoda řešení konfliktů, která umožňuje stranám dosáhnout vzájemně přijatelných dohod. Tento proces, vedený neutrálním třetím stranou - mediátorem, podporuje otevřenou komunikaci a spolupráci mezi zúčastněnými stranami. Mediace je ideální pro řešení konfliktů, které mohou narušovat pracovní prostředí a efektivitu týmu.

Naším cílem je, aby se lidé naučili spolu efektivně komunikovat, a byli tak schopní se následně dohodnout bez nutnosti využití soudů či dalších institucí.

Proč mediace?

Mediace je strukturovaný proces, ve kterém mediátor pomáhá stranám identifikovat jejich potřeby a zájmy, najít společné body a vyjednat řešení, které vyhovuje všem zúčastněným. Klíčové aspekty mediace zahrnují:

  • Nezávislost a neutralita: Mediátor je neutrální osoba, která nemá žádný zájem na výsledku mediace. Jeho úkolem je facilitovat proces a podporovat otevřenou a konstruktivní komunikaci.

  • Dobrovolnost: Mediace je dobrovolný proces, do kterého se strany zapojují z vlastní vůle. Každá strana má právo kdykoli mediaci ukončit.

  • Důvěrnost: Všechny informace sdílené během mediace jsou důvěrné a nemohou být použity mimo tento proces bez souhlasu všech zúčastněných.

  • Zaměření na budoucnost: Mediace se zaměřuje na hledání řešení pro budoucnost, spíše než na zjišťování, kdo měl pravdu v minulosti.

Potřesení rukou

Pro koho je mediace určena?

Mediace je vhodná pro široké spektrum situací a typů konfliktů, které mohou nastat ve firemním prostředí. Je určena např. pro:

  • Manažery a vedoucí pracovníky: Kteří potřebují řešit konflikty mezi členy týmu nebo mezi odděleními.

  • Týmy a pracovní skupiny: Kde došlo k narušení spolupráce a je potřeba obnovit efektivní komunikaci a důvěru.

  • Jednotlivé zaměstnance: Kteří mají osobní konflikty s kolegy nebo nadřízenými a hledají konstruktivní způsob jejich řešení.

  • HR oddělení: Která chtějí zavést efektivní metody pro řešení interních sporů a snížení napětí na pracovišti.

Naše mediační služby jsou navrženy tak, aby Vám pomohly řešit konflikty efektivně a konstruktivně, čímž přispívají k harmonickému a produktivnímu pracovnímu prostředí. Společně s Vámi vytvoříme podmínky pro úspěšné vyřešení sporů a zlepšení mezilidských vztahů ve Vaší firmě.

bottom of page