top of page

Rodinná terapie

Je určena pro všechny, kteří cítí, že potíže jednoho či více členů rodiny zasahují do života celé rodiny.

Klientem je „rodina“ a cílem rodinné terapie je obnovení rovnováhy a harmonického fungování rodinného systému.

Tato forma spolupráce je využívána zejména v oblasti výchovných a vývojových obtíží u dětí, kdy je často žádoucí zapojit důležité členy rodiny. Právě tito členové sami mohou za podpory odborníka dítěti nejlépe pomoci.

Obvykle probíhá formou:

  • poradenství pro rodiče

  • rodinných setkání

  • individuální či párové terapie

  • terapie dští

  • či jejich kombinací

Objednejte se:

Mgr. et. Mgr. Lukáš Dastlík

lukas.dastlik@elio.cz

Mgr. Jana Kohnová

jana.kohnova@gmail.com

775 200 565

bottom of page