top of page

Služby pro pedagogy

Kurzy pro pedagogy – DVPP:

Kurzy jsou akreditované MŠMT

 • Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

 • Pozitivní třídní klima - práce s třídním kolektivem

 • Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky

 • Profesionální pedagog - jak získat přirozenou aktivitu

 • Krok za krokem - cyklus interaktivních seminářů pro pedagogické pracovníky

 • Být úspěšný

 • Výcvik poradenských a terapeutických dovedností "Life Dynamic"

2

Další možná témata školení

Dále nabízíme na míru vytvořená školení (možnost i přes šablony) pro pedagogy v následujících oblastech:

 • seberozvoj pro vyšší kvalitu pedagogického působení i jako prevence vyhoření

 • komunikace s rodiči, dětmi i kolegy,

 • konflikty

 • stres

 • prezentace

 • vyjednávání

 • práce s problematickým žákem/rodičem

 • využití třídnických hodin

 • nastavení přístupu školy k rodičům a žákům apod.

3

Supervize a kazuistické semináře

Nabízíme také možnost uspořádání supervizních setkání či kazuistických seminářů pro pedagogy.

Potřebujete více informací?

Napište koordinátorovi programů pro školy na: jiri.slaj@elio.cz

bottom of page